Спосіб базування заготовки на верстаті

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001

Authors

Пестунов, В. М.
Безуглий, Л. І.
Pestunov, V.
Bezuhlyi, L.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП “Український інститут промислової власності”

Abstract

Винахід стосується технології механічної обробки різних деталей, а саме процесу базування заготовки при обробці на налагодженому верстаті. В основу винаходу поставлена задача вдосконалення методики розробки схем базування, які забезпечують виконання різних вимог точності при найбільш раціональному використанні опорних точок. Поставлена задача вирішується завдяки розробці ряду прийомів, які встановлюють залежність між кількістю вимог до виконуваної операції і кількістю опорних точок, а також між характером вимог і розташуванням точок в координатній системі верстата.

Description

Keywords

Citation

Пат. на винахід 34282 А Україна, 6 B23Q3/00. Спосіб базування заготовки на верстаті / В. М. Пестунов, Л. І. Безуглий. - заявник і патентовласник Кіровоград. держ. техн. ун-т. - № 99063482 ; заявл. 22.06.1999 ; опубл. 15.02.2001 ; Бюл. № 1. - 9 с. : іл.