Теоретичне обґрунтування експериментальних досліджень вільних коливань систем з двома степенями вільності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
Аналітичні дослідження коливальних систем з двома степенями вільності, складених з двох вантажів різних мас, показують, що сумарний рух системи структурований двома незалежними коливаннями. Рівняння, складені згідно закону руху кожного вантажу, враховують пропорційну залежність з їх віддаленості від стану рівноваги. Знаки зміщень протилежні, коли коливання вантажів знаходяться в протилежних фазах.
Опис
Ключові слова
коливальна система, степінь вільності, головне коливання, амплітуда, колова частота, координата
Бібліографічний опис
Теоретичне обґрунтування експериментальних досліджень вільних коливань систем з двома степенями вільності / В. М. Лушніков, О. Б. Чайковський, В. В. Пирогов, О. Ю. Кравченко // Наукові записки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2013. - Вип. 13. - С. 160-162.