Вища математика

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Якименко, С. М.
Гуцул, В. І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Description

Keywords

криволінійний інтеграл І роду, криволінійний інтеграл ІІ роду, формула Гріна, інтегрування повних диференціалів

Citation

Вища математика : метод. вказ. з розділу Криволінійні інтеграли для студ. техн. спец. / [уклад. : С. М. Якименко, В. І. Гуцул] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 45 с.