Формування політики управління дебіторською заборгованістю підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Authors

Квятковська, Л. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті систематизуються та узагальнюються методики розрахунків при проведені основних етапів здійснення політики управління дебіторською заборгованістю підприємства з точки зору оптимізації її обсягу, формування індивідуальної кредитної політики при відносинах, що виникають в процесі реалізації продукції споживачам, враховуючи рівень їх ринкової та фінансової стійкості. Запропонована методика оптимізації обсягу дебіторської заборгованості, яка сприятиме більш ефективному використанню фінансових ресурсів підприємства. In the article systematize and the methods of calculations are summarized at conducted basic stages of realization of policy of management account receivable enterprise from the point of view optimization of its volume, forming of individual credit policy at the relations, that arise up in the process of realization of products to the users, taking into account the level of their firmness a market and financial. The method of optimization of volume account receivable, which will be instrumental of in more effective use of financial resources of enterprise is offered.

Description

Keywords

політика управління, дебіторська заборгованість, підприємство, ринок, фінанси, ресурси

Citation

Квятковська, Л. А. Формування політики управління дебіторською заборгованістю підприємства / Л. А. Квятковська // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2007. - Вип. 12, ч. 1. - С. 281-286.