Доходи сільського населення – проблеми та перспективи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Authors

Саловська, Л. В.
Липчанський, В. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті розглянуто ”доходи сільського населення”, як економічну категорію та автономний специфічний об’єкт регулювання. Визначено розмір сукупних грошових доходів для забезпечення мінімальних потреб сільського населення та розраховано їх перспективний розмір. In the article the ”profits of rural population” are considered, how an economic category and autonomous specific object of adjusting is. The size of gross money incomes is definite for providing of minimum necessities of rural population and calculated their perspective size.

Description

Keywords

трудові ресурси, інформаційне забезпечення, аграрний сектор, ринок праці, перспективний прогноз, доходи сільського населення, очікуванні надходження (ex-ante), фактичні надходження (ex-post)

Citation

Саловська, Л. В. Доходи сільського населення – проблеми та перспективи / Л. В. Саловська, В. О. Липчанський // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 8. - С. 219-228.