Механізм з паралельною кінематикою

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Гречка, А. І.
Якушева, Н. О.
Чорний, О. С.
Петленко, М. В.
Hrechka, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП “Український інститут інтелектуальної власності”

Abstract

Корисна модель належить до верстатобудування. В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення рухомості робочого органа механізму з паралельною кінематикою шляхом розташуванню площин коливання приводних важелів паралельно одна одній.

Description

Keywords

Citation

Пат. на корисну модель 148658 Україна, МПК B23B 41/00. Механізм з паралельною кінематикою / А. І. Гречка, Н. О. Якушева, О. С. Чорний, М. В. Петленко. - заявник і патентовласник Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - № u 2021 01884 ; заявл. 09.04.2021 ; опубл. 01.09.2021 ; Бюл. № 35. - 4 с. : іл.