Сучасні погляди на економіку знань та її концептуалізація на мікрорівні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
РВЛ ЦНТУ
Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бугаєва, М. В. Сучасні погляди на економіку знань та її концептуалізація на мікрорівні / М. В. Бугаєва // Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених, 16 квіт. 2021 р. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2021. – С. 51-54.