Автоматизація процесу висіву просапних культур сівалкою СУПН-8 за технологією точного землеробства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Пархоменко, Ю. М.
Пархоменко, М. Д.
Ліккей, М. О.
Parhomenko, Yuriy
Parhomenko, Mikhail
Likkey, Marina

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Досліджуються шляхи створення програмно-адаптивної автоматизованої системи керування змінними нормами висіву просапних культур сівалкою СУПН-8 при сівбі за технологією точного землеробства. Визначаються математичні моделі керування зміною норми висіву і методика поглибленої дискретизації швидкостей обертання валу двигуна при фіксованих кодах управління. We investigate ways of creating software - adaptive automated control system variables SOWING row crop seeder SUPN -8 at sowing technology for precision farming. Defined mathematical models of process control changes seeding rate. The possibility of applying a DC motor to control the motor speed is defined seed device and transmitting the value of the gear motor. We investigate the technique of deep sampling speeds of the motor shaft for each set Seeding rate for fixed values of control codes. We describe the principle of the automatic control variables seeding rate for seeder SUPN -8 using a gear motor and GPS navigator.

Description

Keywords

автоматизована система керування, щільність розподілу, інтенсивність, зерновий потік, точне землеробство, сівба, методика регулювання, automated control system, the distributi on density, intensity, grain flow, precision agriculture, crop, methods of regulation

Citation

Пархоменко, Ю. М. Автоматизація процесу висіву просапних культур сівалкою СУПН-8 за технологією точного землеробства / Ю. М. Пархоменко, М. Д. Пархоменко, М. О. Ліккей // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2014. - Вип. 27. - С. 251-259.