Виробнича практика. Економіка (бакалавр)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Зайченко, В. В.
Запірченко, Л. Д.
Савеленко, Г. В.
Чумаченко, О. С.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

виробнича практика

Citation

Виробнича практика : метод. матеріали для здобув. ВО першого (бакалавр.) рівня спец. 051 «Економіка» / [уклад.: В. В. Зайченко, Л. Д. Запірченко, Г. В. Савеленко, О. С. Чумаченко] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 40 с.