Експлуатація та ремонт двигунів внутрішнього згорання. Навчальний посібник

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Навчальний посібник містить 14 тем лекційних матеріалів, 7 практичних занять та питання для тестового контролю знань згідно силабусу дисципліни «Експлуатація та ремонт двигунів внутрішнього згоряння». Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», а також може бути корисним для наукових співробітників, аспірантів, магістрантів та фахівців.

Description

Вивчення даних матеріалів дозволить уникнути помилок, забезпечити якість ремонту двигуна, а в цілому понизити вірогідність несправностей і відмов після ремонту і виключити витрати часу і засобів на їх виправлення.

Keywords

двигун, ремонт, колінчастий вал

Citation

Маркович, С. І. Експлуатація та ремонт двигунів внутрішнього згоряння : навч. посіб. / С. І. Маркович, О. В. Бевз ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 334 с.