Методика стендових випробовувань шестеренного насоса

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Кулєшков, Ю. В.
Руденко, Т. В.
Красота, М. В.
Матвієнко, О. О.
Титов, Ю. А.
Kuleshkov, J.
Rudenko, T.
Krasota, M.
Matvienko, A.
Titov, J.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Розроблена програма досліджень, яка включала методики дослідження основних технічних характеристик НШ для різних значень тиску, робочого об’єму насоса і частоти обертання, і перевірку ступеня збігу основних теоретичних положень і висновків з результатами, отриманими експериментальним шляхом. Розглянуто методики випробувань шестеренних насосів з регульованою подачею, наведено будову та характеристика дослідного обладнання. Викладено методику обробки даних, отриманих при проведенні експериментальних досліджень. The program of researches including techniques of research of basic tehniche-skih of characteristics gear-type pumps for different values of pressure, working volume of the pump and frequency of rotation, check of degree of coincidence of the basic theoretical positions and conclusions with the results, luchen th experimentally is developed. Techniques of tests gear-type pumps from a reguliro-bathroom are considered by giving, the device and the characteristic of the research equipment is resulted. The technique of the data processing, the experimental researches received at carrying out is stated.

Description

Keywords

шестеренний насос, діапазон регулювання, параметр регулювання

Citation

Методика стендових випробовувань шестеренного насоса / Ю. В. Кулєшков, Т. В. Руденко, М. В. Красота [та ін.] // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 24, ч. 2. - С. 97-110.