Фінансовий механізм регулювання виробництва екологічно чистої аграрної продукції

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Саловська, Л. В.
Олійник, А. А.
Salovska, l.
Olеynik, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті досліджено світовий досвід регулювання агропромислового комплексу, висвітлено його позитивні та негативні аспекти, проаналізовано стан регулювання агропромислового комплексу в Україні та розроблено заходи і механізм що є формою підтримки сільськогосподарського виробника, досліджено сутність екологічно-чистих продуктів, проаналізовано фінансову підтримку фермерських господарств в розвинених країнах та в Україні. In the article investigational world experience of adjusting of agroindustrial complex, he is reflected positive and negative aspects, consisting of adjusting of agroindustrial complex is analysed of Ukraine and measures and mechanism are developed that is the form of support of agricultural producer, investigational essence of ecologically net products, sponsorship of farmer economies is analysed in the developed countries and its absence is marked in Ukraine.

Description

Keywords

екологічно чиста продукція, регулювання, агропромисловий комплекс, фінансовий механізм, цінове регулювання

Citation

Саловька, Л. В. Фінансовий механізм регулювання виробництва екологічно чистої аграрної продукції / Л. В. Саловська, А. А. Олійник // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 2. - С. 243-249.