Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В наукових матеріалах конференції представлено роботи професорсько-викладацького складу закладів вищої освіти, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, магістрантів та студентів, учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту".

Description

Keywords

трибологія автомобіля, використання автотранспортних засобів у сільському господарстві, експлуатація, зношування деталей, методи підвищення зносостійкості, підвищення довговічності деталей, наукова діяльність

Citation

Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 листоп. 2019 р., м. Кропивницький : зб. наук. матер. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та рем. машин ; [ред. В. В. Аулін]. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - 184 с.