Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В збірнику представлені теми наукових матеріалів професорсько-викладацького складу закладів вищої освіти, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, магістрантів та студентів, учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту". Мета конференції : висвітлення найважливіших актуальних проблем підвищення ефективності функціонування автомобільного транспорту в Україні та пошук оптимальних шляхів їх вирішення розробкою та впровадженням сучасних інноваційних технологій у виробництво, обмін дослідницьким і практичним досвідом, публікація результатів наукових досліджень.

Description

Keywords

кафедра експлуатації та ремонту машин, наукова діяльність, історичний нарис, експлуатація на зношування деталей, підвищення довговічності деталей, трибологія автомобіля, використання автотранспортних засобів у сільському господарстві, методи підвищення зносостійкості

Citation

Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 листоп. 2018 року, м. Кропивницький : присвяченої 50-річчю створ. каф. експлуатації та рем. машин : зб. наук. матер. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та рем. машин ; [ред. : В. В. Аулін]. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 266 с.