Спосіб обробки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Authors

Пестунов, В. М.
Ростоцький, І. Ю.
Pestunov, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП “Український інститут промислової власності”

Abstract

Пропозиція відноситься до області машинобудування і зокрема до обробки металів різанням лезовим інструментом. Метою пропозиції є спрощення і розширення області можливого використання. Поставлена мета досягається тим, що додаткове переміщення здійснюють силами різання шляхом гвинтового повороту в плані різця у напрямі врізання вершини в припуск, що знімається, по вертикальній осі.

Description

Keywords

Citation

Пат. на корисну модель 11733 Україна, МПК B23B 1/00. Спосіб обробки / В. М. Пестунов, І. Ю. Ростоцький. - заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u200504928 ; заявл. 24.05.2005 ; опубл. 16.01.2006 ; Бюл. № 1. - 3 с. : іл.