Привабливість галузі свинарства в Україні для інвестиційних ресурсів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Гончар, Т. І.
Тегляй, О. М.
Gonchar, Т.
Teglyay, О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті проаналізовано інвестиційну привабливість виробництва продукції свиней, визначено ряд факторів які необхідно найбільше інвестувати з метою виробництва конкурентоспроможної свинини. The article analyzes the investment attractiveness of the production of pigs, identified several factors that need to invest most of competitive pork.

Description

Keywords

інвестиції, ресурси, привабливість, рентабельність, інфляція, коефіцієнт оборотності, обігові кошти, технологія, попит, конкурентоспроможність

Citation

Гончар, Т. І. Привабливість галузі свинарства в Україні для інвестиційних ресурсів / Т. І. Гончар, О. М. Тегляй // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 19. - С. 302-308.