Маркетингова товарна політика як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті показано вплив маркетингової товарної політики на конкурентоспроможність підприємства. На прикладі олійно-жирового комплексу України проаналізовано ринок олійної сировини, функціонування олійнодобувних та олійнопереробних підприємств. Визначено, що розвиток олійно-жирових підприємств здійснюється на основі маркетингової стратегії інтенсивного росту і не приділяється достатньо уваги товарній політиці, що знижує загальну конкурентоспроможності підприємств, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. In article influence of marketing commodity politics on competitiveness of the enterprise is shown. On an example oil a complex of Ukraine the market oil, functioning oil-extracting and oil of the processing enterprises is analysed. It is determined, that development oil the enterprises is carried out on the basis of marketing strategy of intensive growth and not sufficient attention to commodity politics that reduces the common competitiveness of the enterprises as on internal, and external to the markets.

Description

Keywords

маркетинг, маркетингова товарна політика, олійно-жировий комплекс, конкурентоспроможність

Citation

Шумейко, В. М. Маркетингова товарна політика як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства / В. М. Шумейко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 8. - С. 247-252.