Основи управлінського консультування

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Лукашевич, О. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Description

Keywords

управлінське консультування

Citation

Основи управлінського консультування : метод. вказ. до вивч. дисц. для студ. напр. підгот. 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" / [уклад. О. А. Лукашевич] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – 28 с.