Моніторинг стану проводів повітряної лінії електропередачі за допомогою безпілотника

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-14

Authors

Слободян, Марина Анатоліївна
Slobodian, Maryna

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Метою роботи є зниження рівня технічних пошкоджень діючої системи передачі електричної енергії за рахунок впровадження моніторингу проводу повітряної лінії здійснюваного на базі безпілотних літаючих апаратів. Проведено аналіз технічного стану повітряних ліній системи передачі ОЕС України. Встановлено, що для підвищення їх експлуатаційної надійності необхідно впровадження в електричні мережі систем дистанційного моніторингу проводів. Проведено детальний аналіз експлуатаційних дефектів проводів ПЛ. З’ясовано, що в якості параметрів контролю стану проводу ПЛ найбільш придатними є зображення проводу з відеокамери видимого діапазону та його температура, визначена за допомогою тепловізора. Розроблено структурну схему та алгоритм системи моніторингу стану проводів ПЛ на базі БпЛА. Встановлено, що для мобільної частини системи моніторингу стану проводу найбільш придатною є знімальна система DJI Zenmuse H20T, а в якості засобу доставки вимірювального обладнання до ПЛ – БпЛА DJI Matrice 300 RTK. Проведено оцінку економічної ефективності при впроваджені системи моніторингу стану проводу повітряної лінії. The purpose of the work is to reduce the level of technical damage to the existing electric power transmission system by introducing monitoring of the overhead line wire, carried out on the basis of unmanned aerial vehicles. The analysis of the technical condition of the overhead lines of the transmission system of the UES of Ukraine was carried out. It has been established that in order to increase their operational reliability, it is necessary to introduce systems for remote monitoring of wires into electrical networks. A detailed analysis of operational defects in overhead lines was carried out. It has been found that the most suitable parameters for monitoring the state of an overhead line wire are images of the wire from a video camera in the visible range and its temperature, determined using a thermal imager. A block diagram and an operation algorithm for the monitoring system for the condition of overhead lines wires based on UAVs have been developed. It has been established that the DJI Zenmuse H20T shooting system is most suitable for the mobile part of the wire condition monitoring system, and the DJI Matrice 300 RTK UAV is most suitable as a means of delivering measuring equipment to the overhead line. An assessment of economic efficiency in the implementation of a system for monitoring the condition of an overhead line wire was carried out.

Description

Keywords

моніторинг, провід, повітряна лінія, експлуатаційний дефект, безпілотний літальний апарат, monitoring, wire, overhead line, operational defect, unmanned aerial vehicle

Citation

Слободян, М. А. Моніторинг стану проводів повітряної лінії електропередачі за допомогою безпілотника : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. Р. В. Телюта ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 105 с.