Рівень соціальної відповідальності інтернет-провайдерів міста Кропивницький

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
РВЛ ЦНТУ
Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зайченко, В. В. Рівень соціальної відповідальності інтернет-провайдерів міста Кропивницький / В. В. Зайченко // Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених, 16 квіт. 2021 р. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2021. – С. 95-99.