Активізація компетенцій як ключовий аспект розвитку сфери дорадчо-консультативних послуг для малого підприємництва

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Authors

Мартиняк, І. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Враховуючи посилення диспропорцій між попитом та пропозицією на ринку праці в статті здійснено пошук нових методів підвищення конкурентоспроможності радників та консультантів для малого підприємництва та інноваційних методів підготовки, одним із яких є компетенційний підхід. Такіпg іnto ассount stгепgthепіпg оf dіsргорогtіопs bеtweеn demand апd зuggеstіоn аt thе lаbог mагkеt, new methods of increasе оf increase of сотреtitіvепеss of advisers and соnsultants fог small епtгергеneurs аге set іп this агtісlе. Тhе аuthог mагks that Соmреtеnсу-Ьаsed арргоасh із thе most іппоvаtivе method оf sисh ргерагаtіоn.

Description

Keywords

мале підприємництво, компетенції, консультативно-дорадчі послуги, оп-linе зайнятість, багаторівневе консультування

Citation

Мартиняк, І. О. Активізація компетенцій як ключовий аспект розвитку сфери дорадчо-консультативних послуг для малого підприємництва / І. О. Мартиняк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2007. - Вип. 12, ч. 1. - С. 293-298.