Використання схем послідовного аналізу варіантів при визначенні економічної доцільності виробництва діагностичного поживного середовища

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Authors

Гнатієнко, Г. М.
Миронова, К. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Розглядається економічна модель створення нової технології виробництва діагностичного поживного середовища. Проводиться серія експериментів з відомими параметрами. Для деяких експериментів експертним шляхом або лабораторними дослідженнями визначаються попарні відношення переваги. Для визначення впливу кожної складової середовища на його якість запропоновано три евристики, які грунтуються на евклідовій відстані, зважених сумарних показниках та мінімаксному підході. Для розв’язання задач, які при цьому виникають, застосовуються методи послідовного аналізу варіантів. The economics model of development of the new "know-how" of a diagnostic nutrient medium is considered. A series of experiments with known parameters is carried out. For some experiments by expert way or laboratory researches paired relations of preference are defined. For definition of influence of each making nutrient medium on its quality it is offered three heuristics which are based on Evklid's the distance, the weighed total parameters and the minimax approach. For the decision of problems which thus arise, methods of the consecutive analysis of variants are applied.

Description

Keywords

послідовний аналіз варіантів

Citation

Гнатієнко, Г. М. Використання схем послідовного аналізу варіантів при визначенні економічної доцільності виробництва діагностичного поживного середовища / Г. М. Гнатієнко, К. М. Миронова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 8. - С. 120-124.