Анотування і реферування

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Миценко, В. І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Методичні рекомендації містять теоретичні й практичні матеріали для анотування і реферування. Слухачі мають уважно вивчити теоретичний матеріал, дотримуючись обов'язкових вимог до складання анотацій і рефератів з прочитаної оригінальної літератури за фахом. Коректно використовувати логіко-граматичні лексичні одиниці, мовні кліше, характерні для англійської науково-технічної літератури, виконати практичні завдання, тест, відповісти на контрольні питання для самоперевірки освоєного матеріалу.

Description

Keywords

анотування і реферування, підготовка до кандидатського іспиту з іноземної мови

Citation

Анотування і реферування : метод. рекомендації для підготовки аспірантів і здобувачів до канд. іспиту з інозем. мови / уклад. В. І. Миценко ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, каф. іноземних мов. - Кіровоград : КНТУ, 2015. – 16 с.