Проблемні аспекти застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в умовах дії Податкового кодексу України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Савченко, В. М.
Смірнова, І. В.
Savchenko, V.
Smirnova, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті розглянуто місце малого підприємництва в структурі економіки країни. З’ясовано сучасний рівень нормативної регламентації діяльності суб’єктів малого підприємництва. Проаналізовано нормативне забезпечення функціонування складових спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва. Досліджено вплив Податкового кодексу України на спрощену систему оподаткування обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва, що мають право на застосування нульової ставки з податку на прибуток. In the article the place of small enterprise is considered in the structure of economy of the country. The modern level of normative regulation of activity of small business entities is found out. The normative providing of functioning of constituents of the simplified system of taxation and accounting is analyzed for small business entities. Influence of the Internal revenue code of Ukraine is investigational on the simplified system of taxation and accounting for small business entities which have a right on application of a zero rateincome tax.

Description

Keywords

малий бізнес, суб’єкт малого підприємництва, спрощена система оподаткування, обліку та звітності, подвійний запис, податок на прибуток, спрощений план рахунків, спрощені регістри обліку, спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Citation

Савченко, В. М. Проблемні аспекти застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в умовах дії Податкового кодексу України / В. М. Савченко, І. В. Смірнова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 20, ч. 2. - С. 97-103.