Теоретичні засади організації облікового процесу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Андрєєва, А. О.
Andreeva, А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті досліджено сутність поняття «організація обліку», етапи організації обліку. Проаналізовано підходи до формування облікової політики, визначено її роль у організації облікового процесу. This article explores the essence of the concept of "organization of accounting" phases of accounting. Also, the essence of the concept of "accounting policies" and defined its role in the organization of accounting.

Description

Keywords

організація обліку, обліковий процес, облікова політика, бухгалтерський облік

Citation

Андрєєва, А. О. Теоретичні засади організації облікового процесу / А. О. Андрєєва // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 22, ч. 2. - С. 198-203.