Сучасні напрямки роботи бібліотечної установи (на прикладі бібліотеки ЦНТУ)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020-06-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У кваліфікаційна робота присвячена вивченню сучасних напрямків діяльності бібліотеки ЦНТУ, які ще не були предметом розгляду, та у визначенні можливих перспективних аспектів сучасних напрямків роботи даного структурного підрозділу університету. Практичне значення дослідження спрямоване на покращення надання користувачам сучасних бібліотечних послуг та висвітлення перспективних напрямків роботи бібліотеки як структурного підрозділу університету. The qualifying work is devoted to the study of modern activities of the library of CNTU, which have not yet been the subject of consideration, and in identifying possible promising aspects of modern activities this structural unit of the university. The practical significance of the research is aimed at improving the provision of modern library services to users and highlighting promising ones areas of work of the library as a structural unit of the university.

Description

Keywords

інформатизація, академічна доброчесність, документний фонд, бібліотека закладу вищої освіти, бібліотечна сфера, репозитарій, informatization, repository

Citation

Бойко, Ю. С. Сучасні напрямки роботи бібліотечної установи (на прикладі бібліотеки ЦНТУ) : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / наук. кер. З. В. Стежко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 54 с.