Співвідношення економічних категорій конкуренції, конкурентної переваги і конкурентоспроможності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Authors

Булах, Н. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті досліджено економічну сутність понять «конкуренція», «конкурентна перевага», «конкурентоспроможність», проведено аналіз їх співвідношення в науковій літературі, сформовано власні визначення даних економічних категорій. In clause the economic essence of concepts "competition", " competitive advantage ", "competitiveness" is investigated, the analysis of their parity in the scientific literature is carried out, the own definitions of the given economic categories are generated.

Description

Keywords

конкурентна боротьба, конкуренція, конкурентна перевага, конкурентоспроможність

Citation

Булах, Н. А. Співвідношення економічних категорій конкуренції, конкурентної переваги і конкурентоспроможності / Н. А. Булах // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 8. - С. 257-262.