Проблеми управління соціальними витратами підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Юрченко, О. В.
Yurchenko, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Розглянуто проблеми сутності та складу соціальних витрат, їх місце у відтворенні вартості робочої сили та недосконалість інформаційного забезпечення управління соціальними витратами в звітності. The problems of essence and composition of social charges are considered, their place in the recreation of cost of labour and imperfection of the informative providing of management social charges in accounting are considered.

Description

Keywords

соціальні витрати, вартість робочої сили, фінансова звітність, соціальна звітність

Citation

Юрченко, О. В. Проблеми управління соціальними витратами підприємства / О. В. Юрченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 2. - С. 264-270.