Вплив е-соmmerce на обсяги послуг поштового зв’язку

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Богоявленська, Ю. В.
Мельник, А. С.
Bogoyavlenska, Y.
Melnik, А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Досліджено вплив обсягів електронної комерції на доходи від послуг поштового зв’язку. На основі виявлення кореляційно-регресивного зв’язку між обсягами підключень до мережі Інтернет, доходами від надання послуг Інтернет та доходами від поштового зв’язку побудовано модель і на її основі дано прогноз розвитку електронної комерції та обсягів доходів від надання послуг поштового зв’язку на 2010–2011 роки з врахуванням факторів збурення. The impact of e-commerce volumes on postal servises incomes are researched. On the bases of founding the correlation-regression relation between the amount of Internet-connections, Internet and postal servises incomes the model is developed, and the prognosis of e-commerce development from postal servises sales is made for the period 2010–2011, taking into account factors of influence.

Description

Keywords

електронна комерція, телекомунікації, поштовий зв’язок

Citation

Богоявленська, Ю. В. Вплив е-соmmerce на обсяги послуг поштового зв’язку / Ю. В. Богоявленська, А. С. Мельник // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 19. - С. 361-367.