Особливості розвитку технологій управління діяльністю підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Гуцалюк, О. М.
Gutsalyuk, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Досліджено етапи та особливості розвитку менеджменту та теорії управління. Визначено місце розвитку технологій в процесі формування ланцюга створення цінності в компанії. Виділено видові прояви процесів розвитку на підприємстві. Узагальнено класифікаційні ознаки для оцінки економічного розвитку підприємства та побудови алгоритму розвитку технологій управління діяльністю підприємства. We studied the stages and peculiarities of management development and the control theory. The place of technologies development is certain in the process of forming chain values creation in a company. The specific displays of processes of development are selected at an enterprise. Classification signs are generalized for the estimation of enterprise economic development and construction of algorithm for management technologies development activity of enterprise.

Description

Keywords

технологія управління, діяльність підприємства, економічний розвиток, управлінський процес

Citation

Гуцалюк, О. М. Особливості розвитку технологій управління діяльністю підприємства / О. М. Гуцалюк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 20, ч. 2. - С. 147-151.