Пристрій для закріплення заготовок

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Свяцький, В. В.
Годунко, М. О.
Мажара, В. А.
Скібінський, О. І.
Валявський, І. А.
Ботов, Б. А.
Sviatskyi, V.
Hodunko, M.
Mazhara, V.
Skibinskyi, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

Abstract

Корисна модель належить до верстатобудування, зокрема стосується пристроїв для закріплення порожнистих заготовок, переважно тонкостінних, при механічній обробці. The utility model relates to the machine tool industry, namely, it concerns devices for fixing hollow blanks, mainly thin-walled ones, during machining.

Description

Keywords

пристрій для закріплення заготовок, верстатобудування, патент

Citation

Пат. на корисну модель 153129 Україна, МПК B23B 31/00. Пристрій для закріплення заготовок / В. В. Свяцький, М. О. Годунко, В. А. Мажара, О. І. Скібінський, І. А. Валявський, Б. А. Ботов : заявник і патентовласник Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - № u202204059 ; заявл. 25.10.2022 ; опубл. 24.05.2023 ; Бюл. № 21. - 4 с. : іл.