Соціокультурні засади формування економічних систем нового типу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Абашина, О. В.
Abashina, О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті приведені результати вивчення інституціональної діяльності у соціокультурній сфері, соціокультурних факторів розвитку трудових відносин та їх впливу на формування економічних систем нового типу. Розроблено модель формування економічної системи нового типу. Показано, що економічна система нового типу може створюватись шляхом конвергенції відмінних рис різних соціальних систем або системним удосконаленням однієї з формацій. Цей процес відбувається еволюційно. Можливий і революційний шлях перетворень, де процеси протікають швидко, але їх наслідком, як правило, є економічні та соціальні негаразди. The article presents the results of a study of institutional activities in the socio-cultural field, sociocultural factors in the development of labor relations and their influence on the formation of a new type economic systems. The model of the formation of a new type of economic system has been developed. It is shown that the economic system of a new type can be created by the convergence of the distinctive features of different social systems or by system improvement of one of the formations. This process is evolutionary. There is a revolutionary way of such a change, when the processes are.

Description

Keywords

соціокультурні, інституціональні, соціальна справедливість, модель, конвергенція, системне удосконалення, економічна система

Citation

Абашина, О. В. Соціокультурні засади формування економічних систем нового типу / О. В. Абашина // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 17. - С. 42-52.