Сегментний аналіз ринку праці Кіровоградського регіону.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Красножон, Н. С.
Krasnojon, N.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті проведено аналіз ринку праці Кіровоградської області за структурними ознаками сегментування та запропоновані можливі напрями його регулювання в контексті інноваційної перспективи розвитку регіону. The paper analyzes the labor market Kirovograd region segmentation and structural features suggested possible ways of its regulation in the context of innovation development prospects of the region.

Description

Keywords

регіональний ринок праці, сегментування, сегменти ринку, рівень зайнятості, рівень безробіття, економічна активність населення

Citation

Красножон, Н. С. Сегментний аналіз ринку праці Кіровоградського регіону / Н. С. Красножон // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 22, ч. 1. - С. 124-130.