Стан людського розвитку на прикладі Кіровоградської області

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Резніченко, О. О.
Насипайко, Д. С.
Reznichenko, О.
Nasipayko, D.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У даній статті приведені результати дослідження демографічного стану в Кіровоградській області. Розглянуто динаміку кількості населення, природний рух, розподіл населення за віком. Зроблено прогноз, за допомогою якого виявлено, що населення в Україні буде скорочуватися. Висловлено самостійні пропозиції, використання яких дозволяє частково розв’язати проблеми людського розвитку в Україні. In this article the results of research of the demographic consisting are resulted of Kirovograd region. The dynamics of amount of population, natural motion, division of population is considered on age. A prognosis, which it is discovered by, that a population in Ukraine will be done. Independent suggestions the use of which allows partly to decide the problems of the human development in Ukraine.

Description

Keywords

людський розвиток, людський капітал, демографічний стан, регіон, природний приріст

Citation

Резниченко, О. О. Стан людського розвитку на прикладі Кіровоградської області / О. О. Резниченко, Д. С. Насипайко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 2. - С. 229-234.