Виробнича практика. Економіка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
Опис
Ключові слова
бакалавр
Бібліографічний опис
Виробнича практика : метод. матеріали для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня спец. 051 «Економіка» / [Л. Д. Запірченко] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 40 с.