Соціальні інновації у процесах модернізації соціально-трудових відносин

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Терон, І. В.
Teron, I.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У публікації викладено сутність соціальних інновацій та модернізації соціально-трудових відносин, визначені функції соціальних інновацій. Здійснено класифікацію соціальних інновацій з позиції особливостей ринку праці. З використанням викладених теоретичних аспектів досліджено імплементацію соціальних інновацій в соціально-трудові відносини сучасної української економіки. The essence of social innovation and modernization of social and labor relations was described in publication and the functions of social innovation was defined. Classification of social innovation was acomplished from a position of labor market characteristics. The implementation of social innovation in a modern Ukrainian economy labor relations was studied using a described theoretical aspects.

Description

Keywords

соціальні інновації, модернізація, соціально-трудові відносини, ринок праці, зайнятість

Citation

Терон, І. В. Соціальні інновації у процесах модернізації соціально-трудових відносин / І. В. Терон // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 20, ч. 2. - С. 57-66.