Наукові записки. Вип. 12. Ч. 2.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
Збірник є науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових робіт викладачів, студентів та магістрантів університету.
Опис
Ключові слова
збірник наукових праць, наукові праці
Бібліографічний опис
Наукові записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. нац. техн. ун-т ; [редкол. : М. І. Черновол (гол. ред.), В. М. Кропівний та ін.]. - Кіровоград : КНТУ, 2012. - Вип. 12. Ч. 2. - 302 с.