Сутність та загальні принципи адміністрування податків

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Authors

Шалімова, Н. С.
Магопець, О. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті досліджуються основні підходи щодо визначення сутності податкового адміністрування, запропоновано авторське тлумачення даної категорії. Визначена система законодавчих і виконавчих органів задіяних в процесі адміністрування податків та основні процедури адміністрування. Обґрунтовано напрямки розвитку системи податкового адміністрування. In the article basic approaches to determination of essence of tax administration are explored, author determination of the given category is offered. The system of the legislative and executive bodies of power, involved in the process of administration of taxes and also basic procedures of administration are expounded, is definite. Directions of development of the system of tax administration are grounded.

Description

Keywords

податки, податкова система, податкове адміністрування, податковий менеджмент, органи управління, податковий контроль

Citation

Шалімова, Н. С. Сутність та загальні принципи адміністрування податків / Н. С. Шалімова, О. А. Магопець // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2007. - Вип. 12, ч. 2. - С. 358-368.