Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Кравченко, В. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В сучасних умовах фінансової кризи, коли має місце зменшення обігових коштів, використання векселів на підприємствах стає актуальним. В умовах фінансової нестабільності в період скорочення інвестицій та кредитування вексель може використовуватись як засіб відстрочки платежу, забезпечуючи збереження договірних зв’язків між суб’єктами господарювання. Використання вексельних форм розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності слугує утриманню валюти в Україні. В современных условиях финансового кризиса, когда имеет место уменьшение оборотных средств, использование векселей на предприятиях становится актуальным. В условиях финансовой нестабильности в период сокращения инвестиций и кредитования вексель может использоваться как средство отсрочки платежа, обеспечивая сохранение договорных связей между субъектами хозяйствования. Использование вексельных форм расчетов во внешнеэкономической деятельности служит содержанию валюты в Украине. вексель и вексельное обращение, финансовый инструмент, эмитент, финансовый кризис, законодательство.

Description

Keywords

вексель, вексельний обіг, фінансовий інструмент, емітент, фінансова криза, законодавство

Citation

Кравченко, В. П. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні / В. П. Кравченко // Наукові записки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2014. - Вип. 15. - С. 133-139.