Економіка праці та соціально-трудові відносини. Практикум

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Семикіна, М. В.
Бугаєва, М. В.
Запірченко, Л. Д.
Орлова, А. А.
Семикіна, А. В.
Мельнік, А. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Лисенко В. Ф.

Abstract

Навчальний посібник містить методичні рекомендації, тести, приклади розв’язання задач з основних тем курсу економіки праці та соціально-трудових відносин. Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей, викладачів, а також менеджерів, фахівців з економіки та підприємництва, яких цікавлять прикладні аспекти економіки праці та соціально-трудових відносин.

Description

Keywords

семінарське (практичне) заняття, реферати, творче завдання, самостійна робота

Citation

Економіка праці та соціально-трудові відносини : практикум : навч. посіб. / [М. В. Семикіна, М. В. Бугаєва, Л. Д. Запірченко та ін. ; за наук. ред. М. В. Семикіної] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2020. – 228 с.