Модифікація податкових відносин в контексті розбудови регіональної економіки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Authors

Слинько, І. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В даній статті досліджено особливості модифікації податкових відносин в контексті розбудови регіональної економіки, визначено напрямки удосконалення системи оподаткування на державному і регіональному рівнях у контексті активізації соціально-економічного розвитку регіонів. In this article the features of modification of relations of taxes are explored in the context of alteration of regional economy, certainly directions of improvement of the system of taxation at state and regional levels in the context of activation of socio-economic development of regions.

Description

Keywords

податок, податкові відносини, модифікація, регіон, податкова база, стабілізація, фінансові ресурси, органи місцевого самоврядування, місцевий бюджет, державний бюджет

Citation

Слинько, І. М. Модифікація податкових відносин в контексті розбудови регіональної економіки / І. М. Слинько // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2007. - Вип. 12, ч. 2. - С. 297-304.