Програмне забезпечення системи кібербезпеки захищеної WebSCADA системи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06

Authors

Самборський, Данило Денисович
Samborskyi, Danilo

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи кібербезпеки захищеної WebSCADA системи. Метою розробки є програмне забезпечення системи кібербезпеки захищеної WebSCADA системи. Результат роботи – програмна реалізація системи кібербезпеки захищеної WebSCADA системи. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Builder C++. In this final qualification work for the first (bachelor) level of higher education, software is developed, which is intended for the cyber security system of the protected WebSCADA system. The purpose of the development is the software of the cyber security system of the protected WebSCADA system. The result of the work is the software implementation of the cyber security system of the protected WebSCADA system. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Builder C++ environment.

Description

Keywords

кібербезпека, захищена WebSCADA, cybersecurity, protected by WebSCADA

Citation

Самборський, Д. Д. Програмне забезпечення системи кібербезпеки захищеної WebSCADA системи : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 125 "Кібербезпека" / наук. кер. Т. В. Смірнова ; Центральноукраїн. нац. тех. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 170 с.