Бюджетний облік як складова системи господарського обліку

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Смірнова, І. В.
Smirnova, I.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розглянуто місце бухгалтерського обліку бюджетних установ в загальній системі господарського обліку. На основі дослідження фахових видань проаналізовано трактування сутності, предмету та об’єктів бухгалтерського обліку в бюджетних установах, виокремлено методологічні засади бюджетного обліку як науки та практичної діяльності. Проведено порівняльну характеристику сутнісного значення термінів «бухгалтерський облік у бюджетних установах» та «бюджетний облік». In the article the place of record-keeping is considered in budgetary establishments in the general system of economic account of country. On the basis of research of the specialized editions understanding of essence is analyzed, object and objects of record-keeping in budgetary establishments, methodological bases of budgetary account are selected yak of science and practical activity. Comparative description of essence value of terms is conducted «record-keeping in budgetary establishments» and «budgetary account».

Description

Keywords

господарський облік, бухгалтерський облік, бухгалтерський облік у бюджетних установах, предмет, об’єкти, принципи, завдання, вимоги

Citation

Смірнова, І. В. Бюджетний облік як складова системи господарського обліку / І. В. Смірнова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 2. - С. 259-265.