Пристрій для фрикційно-механічного нанесення покриттів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Чернявський, О. В.
Шепеленко, І. В.
Василенко, І. Ф.
Красота, М. В.
Кропівна, А. В.
Cherniavskyi, O.
Shepelenko, I.
Vasylenko, I.
Krasota, M.
Kropivna, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП “Український інститут промислової власності”

Abstract

Корисна модель належить до нанесення антифрикційних покриттів і може бути використана як в машинобудуванні, так і в ремонтному виробництві.

Description

Keywords

Citation

Пат. на корисну модель 70146 Україна, B24B 39/00. Пристрій для фрикційно-механічного нанесення покриттів / О. В. Чернявський, І. В. Шепеленко, І. Ф. Василенко, М. В. Красота, А. В. Кропівна. - заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u201114093 ; заявл. 29.11.2011 ; опубл. 25.05.2012 ; Бюл. № 10. - 3 с. : іл.