Управління якістю підготовки фахівців як засіб контролю

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Котенко, Т. М.
Kotenko, Т.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті розкриті основні етапи процедури контролю підготовки фахівців. Кожен з визначених етапів має свої цілі, якісне виконання процедури дозволить досягти необхідних результатів. Одним з пріоритетних завдань проблеми удосконалення змісту вищої освіти на етапі адаптації України до Болонського процесу є запровадження моделі управління навчально-творчою діяльністю студентів, яка має бути реалізована відповідно до сучасних принципів педагогіки. The basic stages of procedure of control of preparation of specialists open up in the article. Every stage has goals, high-quality implementation of procedure will allow to attain necessary results. One from foreground jobs of problem of improvement of maintenance of higher school on the stage of adaptation of Ukraine to the Bolonsky process there is introduction of case frame to educational-creative by activity of students, which must be realized according to modern principles of pedagogics.

Description

Keywords

якість освіти, модель управління

Citation

Котенко, Т. М. Управління якістю підготовки фахівців як засіб контролю / Т. М. Котенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 2. - С. 344-350.