Прогресивні технології машинобудування

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Authors

Пестунов, В. М.
Лисенко, О. В.
Лысенко, А. В.
Pestunov, V.
Lysenko, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НТУУ "КПІ"

Abstract

У статті розглянуто конструктивні схеми приводів металообробного обладнання, що реалізують метод адаптивного управління параметрами процесу обробки. Обладнання, створене з урахуванням запропонованих схем, дозволить підвищити якість, знизити вартість, підвищити продуктивність обробки. The article discusses the design diagrams of drives of metalworking equipment that implement the method of adaptive control of the parameters of the processing process. The equipment created on the basis of the proposed schemes will improve the quality, reduce the cost, and increase the processing efficiency.

Description

Keywords

привід верстата, адаптивне управління, якість обробки, багатоопераційний верстат, шліфувальний верстат, хонінгувальний верстат, machine tool drive, adaptive control, quality of processing, multi-operational machine tool, grinding machine, honing machine

Citation

Пестунов В. М. Прогрессивные технологии машиностроения / В. М. Пестунов, А. В. Лысенко // Вестник Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт''. Серия : Машиностроение. – К. : НТУУ "КПИ", 2004. – № 45. – С. 65-69.