Визначення інвестиційної привабливості регіонів України за допомогою трендових моделей

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Гамалій, В. Ф.
Сотніков, В. С.
Gamaliy, V.
Sotnikov, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Залучення інвестицій, зокрема іноземних, є необхідною умовою економічного розвитку як держави у цілому, так і її регіонів. Тому визначення інвестиційної привабливості є актуальним завданням сучасної економічної теорії і практики. Пропонується інвестиційну привабливість регіонів визначати за параметрами трендів динаміки прямих іноземних інвестицій в регіони України на одну особу. Bringing in of investments, in particular foreign, is the necessary condition of economic development of both the state on the whole and his regions. Therefore determination of investment attractiveness is the actual task of modern economic theory and practice. It is suggested to determine the investment attractiveness of regions after the parameters of trends of dynamics of direct foreign investments in the regions of Ukraine on one person.

Description

Keywords

іноземні інвестиції, економічне зростання, інвестиційна привабливість, регіони України, трендова модель, Кіровоградська область

Citation

Гамалій, В. Ф. Визначення інвестиційної привабливості регіонів України за допомогою трендових моделей / В. Ф. Гамалій, В. С. Сотніков // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 22, ч. 2. - С.14-18.