Сутність управлінського обліку: процесно-функціональний та системний підходи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Ночовна, Ю. О.
Nochovna, U.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті досліджено проблеми визнання та трактування сутності управлінського обліку, обґрунтовано його формування як самостійної сфери економічних знань, уточнено сутність управлінського обліку з точки зору процесно-функціонального та системного підходів. In article explored problems confessions and interpretations to essence of the management account, motivation of his(its) shaping as independent sphere of the economic knowledges, is elaborated essence of the management account with standpoint process-functional and system approach.

Description

Keywords

елементна інтеграція, метод, прийняття рішень, система, управління, управлінський облік

Citation

Ночовна, Ю. О. Сутність управлінського обліку: процесно-функціональний та системний підходи / Ю. О. Ночовна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 2. - С. 159-166.