Механізм управління ризиками в системі банківської діяльності регіону

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статі розглядаються етапи створення та використання багатоваріантної універсальної моделі для аналізу операцій банку і проведення систематичних розрахунків ступеня допустимості банківського ризику. In clause the stages of creation and use of multialternative universal model for the analysis of operations of bank and realization of regular accounts of a degree of an admissibility of bank risk are considered. Key words. Risk, regional commercial bank, capital of bank, actives and passives of bank, technique of an estimation of a risk level.

Description

Keywords

банківські ризики, комерційний банк, капітал, активи та пасиви банку

Citation

Ткаченко, Ю. О. Механізм управління ризиками в системі банківської діяльності регіону / Ю. О. Ткаченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 8. - С. 317-322.