Вдосконалення механізму управління персоналом в органах публічної влади

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-24

Authors

Гродський, Павло Павлович
Hrodskyi, Pavlo

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Мета кваліфікаційної роботи полягає у з’ясуванні теоретичних та практичних аспектів управління персоналом в органах публічної влади, на прикладі Коблівської сільської ради. У роботі здобувачка вирішено наступні завдання: дослідити теоретичні аспекти управління персоналом в органах публічної влади; розглянути методи та кадрові технології управління персоналом; провести аналіз кадрового забезпечення та існуючої системи управління персоналом органу публічної служби Коблівської сільської ради; розглянути існуючі систему мотивування та стимулювання персоналу як ефективний механізм управління персоналом публічних служби та запропонувати шляхи її покращення; надати дієві пропозиції щодо покращення формування механізму професійного зростання та безперервного кар'єрного навчання персоналу органу місцевого самоврядування Коблівської сільської ради. Об’єктом дослідження виступає публічна діяльність Коблівської сільської ради, яка є однією з найбільших громад Миколаївської області. The objective of the qualification work is to clarify the theoretical and practical aspects of personnel management in public authorities, using the example of the Kobleve Village Council. In the work, the applicant solved the following tasks: to study the theoretical aspects of personnel management in public authorities; to review methods and personnel technologies of personnel management; to conduct an analysis of personnel support and the existing personnel management system of the Kobleve Village Council; to review the existing system of personnel motivation and incentives as an effective mechanism of personnel management in public service and to propose ways to improve it; to provide effective proposals for improving the mechanism of professional growth and continuous career training of personnel in the local self-government body of the Kobleve Village Council. The object of the study is the public activities of the Kobleve Village Council, which is one of the largest communities in the Mykolaiv region.

Description

Keywords

управління персоналом, публічна влада, кадрове забезпечення, personnel management, public authority, personnel support

Citation

Гродський, П. П. Вдосконалення механізму управління персоналом в органах публічної влади : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» / наук. кер. Т. Ф. Рябоволик ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. – 69 с.